Sosiaalinen aktiivisuus edellyttää liikuntakykyä

Sosiaalinen aktiivisuus edellyttää liikuntakykyä

Sosiaalinen aktiivisuus edellyttää liikuntakykyä

HoviKlubi päivätoimintamme rakentuu asiakkaidemme kuntoutuksen lähtökohdista. Meille kaikille suomalaisille on tärkeää, että voimme hyödyntää voimavarojamme ja kykyjämme niin hyvin ja niin pitkään kuin mahdollista. Itsenäisyys ja omatoimisesti pärjääminen ovat meille tärkeitä arvoja.

Itse kuntouttava työotteemme jakautuu kolmeen tärkeään ja toisiaan tukevaan alueeseen: muistikuntoutukseen, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä fyysiseen kuntoutukseen. Yhdistämällä kaikkia näitä kolmea, olemme todenneet pystyvämme tukemaan asiakkaan hyvinvointia ja elämän laatua.

Huomaamme toiminnassamme yhä uudestaan, miten tärkeää fyysinen toimintakyky on esimerkiksi sosiaalisen aktiivisuuden tukemisessa ja mahdollistajana. Käytännössä sen merkitys kiteytyy tilanteissa, joissa asiakkaamme tekisi mieli lähteä tapaamaan ystäviään, mutta ei tule lähdettyä koska liikkuminen ja matkan tarvitsemat järjestelyt tuntuvat liian vaikealta. On helpompaa olla passiivinen kuin aktiivinen.

Meille Keisarinkodossa oli tärkeää palkata asiakkaidemme tueksi fysioterapeutti, joka huolehtii asiakkaidemme kunto-ohjelmien suunnittelusta yksilöllisesti ja asiakkaan voimavaroihin pohjautuen. Hän pitää porukan liikkeessä ja järjestää kaikille yhteisiä jumppia sekä antaa henkilökohtaista ohjausta aina tarvittaessa. Olemmekin iloksemme todistaneet asiakkaidemme fyysisen toimintakyvyn nousua ja sen ansiosta syntyneitä onnistumisen kokemuksia. Sillä mikä olisikaan mukavampaa kuin päästä syyskävelylle ystävänsä kanssa.