Turvaa ja tukea
Kototiimin palveluista

Asiakkainamme on mm. ikäihmisiä tai muuten jokapäiväisessä elämisessään palveluja tarvitsevia. Palveluasumisessa asiakkaalla on oma saniteettitilallinen huone ja kodikkaat yhteiset tilat Keisarinkodossa Raadelmassa. Kototiimin palvelujen piiriin voi muuttaajokainen vuokra-asuntoa ja erityistä tukea tarvitseva asiakas. Asuminen Kototiimin palvelujen piirissä tuo laajan mahdollisuuden turvallisiin kotipalveluihin.

Palveluasumisessa tarjoamme kotipalvelu-, kotihoito- ja kotisairaanhoitopalveluja asiakkaalle sovitusti, räätälöidysti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kotipalvelutoimistomme sijaitsee alueella ja palvelumme ovat tarpeen vaatiessa saatavilla joka päivä, ympäri vuorokauden.

Laadimme asiakkaalle yksilöllisen, kirjallisen kuntouttavan palvelusuunnitelman yhteistyössä asiakkaan läheisen kanssa. Asiakkaan luona käymme yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Meillä toimii myös ympärivuorokautinen puhelinpäivystys, josta asiakas halutessaan tavoittaa henkilökunnan.

Kotihoito- ja hoivapalveluidemme osa-alueisiin kuuluvat asiakkaiden sosiaalisista tarpeista huolehtiminen ja sairaanhoidolliset tehtävät. Autamme asiakastamme lääke- ja kodinhoidossa, asumisen tukipalveluissa, ulkoiluissa sekä asioiden hoidossa. Kauttamme saa myös ruoka- ja pyykkihuollon palvelut. Kaupassakäynnit ja muut asioinnit teemme asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelukokonaisuus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan.